Udskriv denne side

Jesus - Ærkeenglen Mikael?

Artikel under skrivning!

 

Inden for nogle kristne kredse er der debat om, hvem ærkeenglen Mikael er, om det er Jesus eller om det er en skabt engel med et højtstående status.

 I.  Vi vil begynde med at se på emnet "HERRENS engel" i historien om Moses og den brændende busk:

2. Mos. 3, 2: "Da åbenbarede HERRENS engel sig for ham i en ildslue, der slog ud af en tornebusk, og da han kom nærmere til, se, da stod tornebusken i lys lue, uden at den blev fortærret".

Hvem er det, der i vers 4 og 6 bliver identificeret som den der er i den brændende busk?

2. Mos. 3, 4: "Men da HERREN så, at han gik hen for at se derpå, råbte Gud til ham fra tornebusken: 'Moses, Moses!' og han svarede: 'Se her er jeg'."

2. Mos. 3, 6: "Og han sagde: 'Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud'. Da skjulte Moses sit ansigt, thi han frygtede for at skue Gud."

Bemærk, at englelen (budbringeren) fra vers 2 virkelig ikke er nogen anden end Gud selv. Dette bekræftes af Det Nye Testamente (NT).

Ap.g. 7, 30-31: "Og efter fyrretyve års forløb åbenbaredes en engel sig for ham i ørkenen ved bjerget Sinaj, i en tornebusk, der stod i lys lue. Men da Moses så det, undrede han sig over dette syn, og da han gik hen for at se hvad det var, lød Herrens røst".

Bemærk følgende:

2. Mos. 3, 1314: "Men Moses sagde til Gud: 'Når jeg kommer til isrelitterne og siger dem, at deres fædres Gud har sendt mig, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans navn? Gud svarede Moses: 'Jeg er den, jeg er'! Og han sagde: 'Således skal du sige til israelitterne: JEG ER har sendt mig til jer'."

Adspurgt om hvad hans navn er, svarede Det gamle testamente's (GT's) patriarker's Gud: "JEG ER". Lad os igen læse i NT.

Ap.g. 7, 32: "Jeg er dine fædres Gud, Abrahams, Isaks, og Jakobs Gud".

Joh. 8, 57-58: "Da sagde jøderne til ham: 'Du er ikke halvtreds år endnu, og du har set Abraham"' Jesus sagde til dem: 'Sandelig, sandelig siger jeg jer: før Abraham blev til, ER JEG'."

Jesus havde lige identificeret sig selv som "Den ene", som er patriarkerne fra GT's Gud, som var tilstede i den brændende busk, og som den der taler til Moses fra busken.

Vi læser også Joh. 18, 4-6: "Jesus, som vidste alt, hvad der skulle komme over ham, gik nu frem og sagde til dem: 'hvem leder i efter?' De svarede: 'Jesus fra Nazaret'. Han siger til dem: 'Det er mig' Judas, som forrådte ham, stod også iblandt dem.Da Jesus nu sagde til dem: 'Det er mig' veg de tilbage og faldt til jorden."

På hebraisk står der i denne teks "Jeg er". Den flok, udsendt af ypperstepræsterne, blev helt kllar over hvem Jesus sagde at han var. "Jeg er" er jo titlen på Gud i GT. Jesus sagde altså til dem: "Ja, JEG ER. Det er mig der er jeres Jahve".

Som vi kan se af disse vers, vi her har læst, er "Herrens engel" identiske. Det er den samme. Jesus kaldes her for både Jahve ("Jeg er "), Gud og Herrens engel.

II.  Nu vil vi se på beretningen om Hagar som den står i 2. Mos.