Udskriv denne side

Islam og muslimerne i profetierne

Offentliggjort den 30. oktober 2016 Profetier oppfylt. Johannes åpenbaring kap 9. Historisk forståelse

Se mere på Mens Vi Venter

En kanskje overraskende bibelsk profeti om Islams oppkomst, utbredelse og kriger. Stephen Dickie forteller om hva symbolene betyr og hva Islam f.eks betydde for reformasjonen i Europa. Fra Johannes Åpenbaring.