Udskriv denne side

Guds Lov ctr. Ceremoniloven

Artikel under skrivning

Forskellen på lovene i Bibelen er et af de mest misforståede emner i bibelen, og som et resultat af det er der opstået en hel del forvirring mellem De 10 Bud (Guds Morallov) og de Ceremonielle Love. Vi skal på et par af de vigtige nøglevers til dette emne, for at finde ud af hvad det er Bibelen lærer os om betydningen af helligholde de forskellige for religiøse fester og festdage, som vi finder nævnt og beskrevet i Det Gamle Testamente.

Men inden vi går videre får vi lige lidt baggrund for dette brev fra Paulus:

Forfatter, datering og baggrund:
Brevet er skrevet af apostlen Paulus, mens han var i husarrest i Rom, ca. år 60 e.Kr. (se Ap.G. 28, 16 ff.). Det ser ud til at være skrevet samtidig med Efeserbrevet og kort før Filipperbrevet. Både Efeserbrevet og Kolossenserbrevet blev åbenbart overbragt af Paulus' medarbejder Tykikos. Paulus havde aldrig selv været i Kolossæ. Menigheden dér var en indirekte frugt af hans forkyndelse i nabobyen Efesos. Det var Epafras, en ung mand, der blev omvendt under Paulus' forkyndelse i Efesos, som bragte budskabet om Jesus Kristus til Kolossæ, sandsynligvis hans hjemby.

Indhold og budskab:
Epafras var bekymret over situationen i Kolossæ. Derfor opsøgte han Paulus i Rom. Brevet er Paulus' vejledning til menigheden. Han imødegår den blanding af mysticisme, hedensk filosofi og jødedom, der har sneget sig ind blandt de troende og udvandet troen på Kristi guddommelighed. Kristus er Guds eget billede, Skaberen, som opretholder alle tings eksistens, menighedens Herre og den Frelser, der skabte forsoning mellem mennesker og Gud. Kun gennem ham er der frelse. Al anden filosofi og praksis fører bort fra ham. Paulus beskriver, hvordan troen på Kristus får konsekvenser for de kristnes liv.

Vi vil bvegynde med at vise bibelteksten i flere forskellige oversættelser. Det kan ofte være en rigtig god idé at læse bibelteksterne i flere forskelllige bredt anerkendte bibeloversættelser, da man derved ofte får en langt mere detaljeret forståelse af mening og budskab i den aktuelle bibeltekst.

Kol 2, 14-17 (DO1948):
"Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser, det, der var imod os; han tog det bort ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat; det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus".

Kol 2, 14-17 (NO1930):
"[Han] utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset. Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;  disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til".

Kol 2, 14-17 (SE1917):
"Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem. Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus".

Kol 2, 14-17 (Tree of Life version):
"He wiped out the handwritten record of debts with the decrees against us, which was hostile to us. He took it away by nailing it to the cross. After disarming the principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in the cross. Therefore, do not let anyone pass judgment on you in matters of food or drink, or in respect to a festival or new moon or Shabbat. These are a foreshadowing of things to come, but the reality is Messiah".

Kol 2, 14-17 (Webster 1833):
"Blotting out the hand-writing of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; And having despoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in food, or in drink, or in respect of a holy-day, or or the new-moon, or of the sabbaths: Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ".

Kol 2, 14-17 (Young's literal version 1898):
"Having blotted out the handwriting in the ordinances that is against us, that was contrary to us, and he hath taken it out of the way, having nailed it to the cross; having stripped the principalities and the authorities, he made a shew of them openly--having triumphed over them in it. Let no one, then, judge you in eating or in drinking, or in respect of a feast, or of a new moon, or of sabbaths, which are a shadow of the coming things, and the body is of the Christ".

Kol 2, 14-17 (Bible in Basic English 1965):
"Having put an end to the handwriting of the law which was against us, taking it out of the way by nailing it to his cross; Having made himself free from the rule of authorities and powers, he put them openly to shame, glorying over them in it. For this reason let no man be your judge in any question of food or drink or feast days or new moons or Sabbaths: For these are an image of the things which are to come; but the body is Christ's.

Kol 2, 14-17 (English Majority Text version):
"Having blotted out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the midst, nailing it to the cross. And having disarmed principalities and powers, He mocked them in public, triumphing over them in it. Therefore do not let anyone judge you in food or in drink, or regarding a festival or of a new moon or of sabbaths, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ".

Kol 2, 14-17 (King James version):
"Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days: Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ".

Kol 2, 14-17 (Literal Translation of the Holy Bible):
"Blotting out the handwriting in the ordinances against us, which was contrary to us, even He has taken it out of the midst, nailing it to the cross; having stripped the rulers and the authorities, He made a show of them in public, triumphing over them in it. Then do not let anyone judge you in eating, or in drinking, or in part of a feast, or of a new moon, or of sabbaths, which are a shadow of coming things, but the body is of Christ".

 Som det ses har de fleste oversættelser brugt udtrykket "Det håndskrevne dokument med dets bestemmelser, det der var imod os". Nu er det så op til os, ud fra Bibelen, at finde frem til hvad der konkret menes med dette udtryk.