Udskriv denne side

Bibeloversættelser

Dette er en oversigt over udgivne danske bibeloversættelser. 

 • 1480 Bibelens første 12 bøger (Håndskrift, sandsynligvis fra Birgittinerklosteret i Mariager, Det Kongelige Bibliotek)

 • 1524 Christian II's Bibel - første Bibel på tryk, kun Det Nye Testamente

 • 1528 Frands Vormodsens Salmernes Bog

 • 1529 Christiern Pedersens Nye Testamente

 • 1535 Hans Tausens De Fem Mosebøger

 • 1539 Peder Tidemands Dommerbogen

 • 1550 Christian III's Bibel - første komplette Bibel på tryk

 • 1589 Frederik II's Bibel

 • 1607 Hans Poulsen Resens bibeloversættelse fra grundsprogene

 • 1633 Christian IV's Bibel

 • 1647 Hans Svanes revision of Resens oversættelse

 • 1740 Christian VI's Bibel

 • 1780 Christian Bastholms Nye Testamente

 • 1781 Johan Chr. Schöenheiders Ordsprogenes Bog

 • 1784 Nicolai E. Balles Nye Testamente

 • 1785 Jens Bechs Gamle Testamente

 • 1794 Ove Høegh-Guldbergs Nye Testamente

 • 1797 Jens Bechs Nye Testamente

 • 1819 Frederik VI's Nye Testamente Bibel PDF's & Accordance Software Module

 • 1847 Bibelen eller Den Hellige Skrift, oversat fra grundteksten af Teolog Christian A. H. Kalkar.

 • 1856 Jacob Chr. Lindbergs Bibeloversættelse

 • 1866 Biblen eller den kristne kirkes hellige Skrift, oversat fra Grundtexten af Dr. Jac. Chr. Lindberg, Forlagsbureauet i Kjobenhavn

 • 1871 Det Danske Bibelselskab Revision af biskop Hans Svane's 1647 Revision af biskop Hans Poulsen Resen's Oversættelse af 1607.

 • 1881 Axel Sørensen: Den Nye Pagts Historiske Bøger

 • 1886 Det Nye Testamente oversat af Dr T Skat Rørdam

 • 1895 Axel Sørensen: Den Nye Pagts Breve

 • 1907 Den autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente

 • 1910 Det Gamle Testamente (videnskabelig oversættelse) oversat af Frants Buhl m.fl.

 • 1920 Det Gamle Testamentes Apokryfer (videnskabelig oversættelse) oversat af Frants Buhl

 • 1926 Den nye pagts skrifter oversat af S. Konstantin-Hansen

 • 1931 Den autoriserede oversættelse af Det Gamle Testamente - baseret på Septuaginta

 • 1948 Den autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente

 • 1953 Peter Schindler: Det Nye Testamente

 • 1974 Det Nye Testamente. Oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin

 • 1985 NT på hverdagsdansk

 • 1985 Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, oversat af Jehovas Vidner - første privatoversættelse af hele Bibelen til dansk i 129 år

 • 1992 Bibelen på hverdagsdansk

 • 1992 Den autoriserede oversættelse - første autoriserede nyoversættelse af hele Bibelen til dansk i 385 år

 • 1997 Det Nye Testamente. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger af Ole Wierød.

 • 1998 Det Gamle Testamentes apokryfe bøger. Det Danske Bibelselskab

 • 2001 Ny bibeloversættelse: Annoteret Prøveoversættelse. Da Gud begyndte kap. 1-12, Jeshajahu kap. 1-12 (videnskabelig oversættelse) oversat af J.-A. P. Herbener m.fl.

 • 2007 Nyrevideret Bibel på hverdagsdansk. International Bible Society

 • 2007 Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk. Det Danske Bibelselskab