Udskriv denne side

Abraham blot en myte?

Er Abraham en myte? .....og hvor er Ur i Kaldea?

For troende er det ikke noe problem å tro at Abraham en gang har eksistert. Men mange mennesker, kristne forskere inkludert tviler på historien om Abraham og hans utvandringshistorie. De tror, som de tror om Moses, at dette er flere historier samlet til èn historie om den ene spesielle. En mytisk historie om fortiden til en gruppe mennesker. Men bibelen er ikke bare en religiøs og kultururell bok. For troende mennesker er det en sann bok, både historisk og geografisk. Den er Guds Ord fordi Gud ønsker at vi skal kjenne og forstå hvem Han er gjennom de historier Han ønsket skulle bli gjemt, lest og forstått gjennom tidene som skulle komme. ”Summen av ditt ord er sannhet” sier forfatteren av salme 119 (v.160). Det gjelder også den historiske delen.

Hvis vi ønsker å bevise at personen Abraham har eksistert, burde vi lete på rett sted.

Hvor kom Abraham fra?

Ikke fra Sumerernes Ur sør i Irak, som våre bibelkart vil ha oss til å tro. Etter Leonard Wolleys utgravninger fra år 1922 av Ur, med storslåtte bygninger fra sumerernes Ur III periode, har man bare lett etter bevisene som aldri kom. 

Abraham kom fra kaldeernes Ur eller Ur Kashdim (hebraisk) eller Kaldu (akkadisk). Kaldeernes virkelige inntreden i det sydlige Iraks Ur, kom ikke før Nebukadnesars tidlige familie innvandret over 1000 år senere. Etter sumererne, som var blant de første som bosatte seg i dette området, kom akkadiere, deretter kom gutiere som lot lokale sumererne styre selv. Deretter kommer elamittene fra Persia innom, og så amorittene (Hammurabi) for å bli avløst av kassittene. Kaldeerne er i denne perioden ikke nevnt.

Hva sier dagens forskere?

Flere går etterhvert vekk fra teorien om at Abrahams Ur er i Syd-Irak. Claus Westerman mener at majoriteten tror nå på en nord-mesopotamisk opprinnelse. Gordon sier at det sumeriske Ur aldri er referert til i innkripsjoner som Ur av Kasdim eller Kaldu. Roland de Vaux sier det samme og tro at det er to kandidater for Ur: Ura nordøst for Harran og Urfa (SanliUrfa) ca. en times kjøring nordover fra Harran. En lokal tradisjon kaller denne byen Orhai. Orhan er det kaldeiske navnet på Abraham. (Kilde: BAR 1/2000)

Bibelens geografiske beskrivelse

Sumerernes Ur har aldri ligget ”på den andre siden av elven (Eufrat)” slik Bibelen sier at Ur gjorde. Men elveleiet kan jo ha flyttet seg? Ja det har det tydelig, men den motsatte vei, slik at elvens gang lå ennå mer mot øst og Ur godt mot vest på den ”gale” side av elven.

Da oldtidsbyen Ebla ble gravd ut, fant man flere navn på byer som Ebla hadde forbindelser med. En av dem var Ur. Men her beskrives Ur liggende i Harrans distrikt (Harran var en betydninsfull by i mange år). Denne opplysningen stemmer med tradisjonens Ur, nemlig i området for dagens SanliUrfa. Og her sier både fortidens kristne og dagens muslimske befolkning at Abraham kom fra. Den ligger også på den “riktige” side av storelven.

Hva sier Bibelen om landets beliggenhet?

Abraham kaller dette landet for sitt fedreland og landet han kom fra ”sin fars hus” ”Men du (Elieser) skal dra til MITT LAND og til MIN SLEKT og hente en hustru til Isak.” (1 Mos.24:1-4) Legg merke til at det ikke bare står min slekt (som kunne ha flyttet med til Harran), men mitt land. Hvor kom han fra? Ur i Kaldea. Senere spør Elieser Abraham; ” ..skal jeg da ta din sønn med tilbake til det landet du kom fra?” (v.7) Dette sier han om området ”på den andre siden av storelven”, om Harranområdet, dit Elieser skulle dra.

Abraham sier også: ”Herren, himmelens Gud som tok meg fra min fars hus og fraMITT FEDRELAND” (fedrenes land) om det samme området.

Senere leser vi om Jakob at han ”dro til Mesopotamia til Nakors by (eller land)” (v.10). Ordet Mesopotamia betyr landet mellom elvene. Egentlig dro han, i følge Mosebokens egentlige tekst, til Paddan-Aram. Aram er navn på en av Sems sønner og finnes også senere i Abrahams slekt. Jakob kaller seg også en omvandrene arameer. Beskrivelsen av Nakors land, får en til å tenke på det store landet som oppsto senere i samme område. Det blev av egypterne kalt Nahor (Mitanni). De ingikk en fredavtale med hetittene i Harran. I 1 Mos. 28:10 får vi vite at det var den byen Jakob gikk i til.

 

Tempel i Urfa
Sivilisasjonen i Urfa-området er langt eldre enn Sumer. Her fra verdens eldste tempel som er funnet i SanliUrfa

Hva betyr navnet Ur?

Ur er et svært vanlig navn. På sumerisk betyr det bare ”by”. Andre byer har også Ur i seg som Urkesj, Ursaum, Ourfa, Ura, Urau. Ur kan også bety land. By og land hadde samme ord fordi et land/kongedømme den gang var selve byen med store landområder rundt. I Septuangita står det at Abraham kom fra kaldeernes land.

På akkadisk er ordet Uri det de kalte seg selv. Ordet akkadiere ble gitt etter hovedstaden Akkad eller Agade som Sargon grunnla (Bibelen forteller at Nimrod grunnla Akkad).

Kaldeernes opphav

Kaldeerne derimot er i følge historieskriveren Josephus etterkommer av Sems sønn Arpaksad, (han siterer her historieskriveren og kaldeeren Berossus). Abraham er også etterkommer av Arpaksad. At kaldeerne og Abrahams slekt, etter Babels tårn historien, oppholdt seg på samme sted er ikke å undres på. Har vi noe som kan identifisere hvor de skulle ha oppholdt seg?

Vi har tidligere beskrevet kaldeerne med sannsynlig første oppholdsted etter vannflommen, i Kaldiran mellom Vansjøen og Araratfjellet. Kaldi betyr; de eller den som ble igjen (etter flommen?).

Første gang Bibelen nevner kaldeerne ...

Et skilt har dukket opp på E 90 mellom Urfa og Viransehir. Med europeiske øyne kan det være vanskelig å tolke skiltets ordlyd, Eyupp Nebi, som en attraksjon av interesse. Men oversatt betyr det bare Jobs landsby. At skiltet er av nyere dato, betyr såmenn ikke at dette er et nytt påfunn. Landsbyen er gammel og kjent. Vi svingte inn der høsten 2005 for første gang. En stor Tel var det første vi passerte på vei innover. Tegn på gamle bosetninger også her. Jobs landsby kom først etter at vi hadde kjørt et godt stykke. Hele landsbyen het bare det: Eyyup Nebi. Av en lokal guide ble vi vist hans gravsted og sarkofag (?). Også steinen hvor han skulle ha sittet da vennene kom for å trøste ble vist fram. Blikket vandret heller mot en kollosal haug som reiste seg ved vår side? Kanskje 75 m høy og menneskelaget. Typisk grav? Hva var dette? ”Folk har kommet og kastet stein på djevelen her”, var svaret. Er ikke denne haugen undersøkt, spør vi oss selv. 

Guiden var mest opptatt av å få oss inn til te hos landsbyens leder og store mann. Han satt klar bak sin store kontorpult og strålte da vi kom inn. Vi ble invitert til middag i måneskinn og gratis overnatting. Sauen, vi ble tilbudt, ville bli slaktet mens vi så på. Bilder av slaktingen av en sau ble sent rundt så vi ikke skulle være i tvil om gjestfrihet og raushet. Men vi hadde ett tett program videre denne gang.

Jobs landsby
Jobs landsby med "grav-haugen"

Er det sannsynlig at Job skulle ha bodd i og eid dette området? Landet (byen med landområde rundt) som Job bodde i het Us. Noen har tippet Uzbekistan og mener Jobs grav er der. Det virker usannsynlig langt vekk fra de som har skrevet historien og brakt den videre. En av Arams (bror til Arpaksad) sønner het Us. Disse var derfor arameere. Abrahams bror Nakor hadde en sønnesønn som het Aram. Han hadde også en sønn som het Bus. Er Jobs historie fra da Jacob gjestet området kan Elihu (en av Jobs venner) være en etterkommer av denne Bus. Job 32:2. 

Gravhøjen i Jobs landsby

Job var den mektigste av alle Østens sønner sier Bibelen. I første Mosebok 29:1 får vi vite at det var til Østens folk Jakob dro og hvor brønnen lå da han fikk øye på den vakre Rakel!

Jobs levealder indikerer at han levde på Abraham, Isak eller Jakobs tid.
Han fikk 140 år etter at ulykken ramte ham. Det plasserer ham sammen med patriarkene med lang levealder på Nakor, Terah og Abrahams tid. Abraham ble 175 år, Isak ble 180 år, Jacob ble ”bare” 147 år og Josef 110. Josef så sine barn og barnebarn i 3 ledd, Job fikk se 4 slektsledd. Døtrenes navn indikerer en jødisk/arameisk tilknytning; Jemima, Kesia og Keren-Happuk.

I dette frodige og landstrakte land-området ble Jobs kameler (3000) tatt av kaldeerne. Bibelen sier at de dannet tre tropper før de overfalt med sverd. Alle tjenesteguttene som passet kamelene ble drept. Disse kaldeerne er de samme som grunnla Ur like ved.

Hva med sabeerne som tok alle eselhoppene og oksene til Job? Sabeerne er velkjent i Harran/Ur området. Deres mest kjente by fra den tiden er Sogmatar, som er en turistattraksjon i dag med sine tydelige inngraverte merker etter sabeernes sol, måne og planetdyrkelse.

Vest for Jobs landsby la vi merke til et tørt ørkenlandskap i ett ellers så frodig område. Herfra kom stormen som tok alt det kaldeerne ikke hadde tatt fra Job.

Sogmatar
Sogmatar, norøst for Harran, med mange minnesmerker etter sabeerne. 

Folkevandring av arameere, sabeere og kaldeere fra syd til nord?

Det skriver historien ingenting om og arkologiske funn bekrefter heller ikke at noen av disse folkeslagene skulle ha utvandret fra sør til nord. Folkevandringene i oldtiden gikk dessuten sørover. De første spor av sivilisasjon finnes ikke i Irak, men i Armenia og nordøst og sørøst Tyrkia. Men her er det av tidlige politiske grunner ikke gravd så mye før lærebøker ble skrevet.

Arameerne snakket samme språk som kaldeerne, og det er naturlig at de i store perioder av historien har oppholdt seg på samme sted.

Området med alle navnene knyttet til Abrahams slektstavle.

NAKOR eller Nahor: Dette navnet hadde både Abrahams bestefar og bror. I dag finner vi en TEL som kalles Nahor eller tel Nakhiri. Den ligger i Balikh dalen nedenfor Harran. Bibelen sier om Jacob at han ”brøt opp og dro til Mesopotamia til Nakors by”. Rebecca er barnebarn til Nakor. Abrahams bror.

Nahor er også et av navnene på hele sletten. Paddan Aram het også; Aram Naharaim (som blir oversatt med Mesopotamia i våre bibler). Aram var en sønn av Sem men også en av sønnene til Nakor het Aram. Landet Mitanni som har forbindelser med Egypt og hettitene på Mose tid; ble kalt Nahor av egypterne. De hadde et rike i samme område i tiden for 18 dynasti i Egypt (Mose tid).

TERAH er far til Abraham og har gitt navn til Tel Turakhi som betyr; høyden til Thera.

MILKA var Nakors kone og søster til Lot. Hun var også mor til Rebecca og Laban. En liten by på vei fra Urfa til Surug er oppkalt etter henne.

HARRAN; Karan, er bror til Abraham og far til Lot og Milka. Men flyttet ikke bare de ovenfor nevnte familiemed-lemmene med Terah og Abraham da de dro fra Ur til Harran? Det sier Bibelen ikke noe om. Derimot finner vi navnene til forfedrene av Abraham og hans far Terah, som også har gitt navn til byer i samme området.

F.eks SERUG: som er farfars far til Abraham og gav navnet til en stor by som fortsatt eksisterer som Surug vest for Urfa.

PELEG; var sønn til Eber og har gitt navnet til byen Pelega som ligger like overfor Habur.

EBER: Mange forskere er sikre på at kongen i den utgravde byen Ebla gjennom svært mange år Ebrium ikke bare har gitt navnet til byen, men at han er selveste Eber selv. Også han er fra Abrahams ættetavle. Han er Noas oldebarn og far til Peleg. Han levde i 400 år. Ebla ligger noe lenger syd fra Harran.

Jubileerboken (11:8) (gml hebraisk bok, også er funnet blant dødehavsrullene) forteller at; Reu giftet seg med datter av Ur (som var kaldeer) og som bygde byen Ur. De fikk sønnen Serug. Han vokste opp i Ur i Kaldea nær sin morfar. Han dyrket avguder. Han giftet seg senere med Milka, sin kusine. De fikk sønnen Nahor, Abrahams bestefar, som også vokste opp i Ur. Hans far lærte ham kaldeernes stjernetydninger. Han giftet seg med Ijaska, datter av kaldeeren Nestag. De fikk sønnen Terah. Alle disse tilhørte derfor den kongelige familie i Ur, sier Jubileerboken.

Jasers bok, forteller at Abraham ble smuglet opp til Sem i Araratområdet da han var 10 år. Da var tydeligvis Nimrod blitt overherre i Ur. Det akkadiske nærværet i området er bevist ved utgravninger, blant annet i Sultantepe like syd for Urfa og i Kazane som ligger i Urfa. Abraham skulle ha blitt i Araratområdet til han var ca. 40 år. Da reiste han tilbake til Ur og gikk kraftig imot avguderiet blant sine slekninger.

Abraham dukker opp kileskrifttavler, men han dukker ikke opp i sørlige Irak. Han dukker opp i innskripsjoner fra Mari og siste funn fra Ebla. Flere bibelske navn dukker opp fra biblioteket her. Folket her hadde nesten samme språk som hebreerne har i dag.

SanliUrfa
Lokale historien beskriver konfrontasjoner mellom Abraham og Nimrod her i Urfa. På et tidspunkt må Nimrod og akkadierne ha invadert kaldeernes Ur. Nimrodtradisjonen står sterkt overalt her. Han skal ha bygget en borg her første gang oppe på bergtoppen midt i byen, og han skal ha bygget tunnellen inne i fjellet. Han skal være gravlagt på ett fjell i nærheten. Han brukte den nærliggende lansbyen Kazane som ”brødkurv” og kjøkken osv.osv. Jasers bok sier at Terah var hærfører for Nimrods hær, før den problematiske sønnen Abraham ødela alt ved å utfordre avguderiet i byen og brenne opp alle farens hjemmelagede avguder. 

Andre navn på Abraham på ulike språk: Orham Orhan Orrhan, Orhai (et av de mange navn på dagens SanliUrfa i historiens gang), Abramu.

Haran
Harran, nær knyttet til patriarkene, før den ble ødelagt av Gjengis Kahn.

Haran

Etter at Abraham forlot Ur stoppet han noen år i Harran. Dersom Abraham skulle ha gått fra sydirakiske Ur ville han ha gått 1000 engelske miles før han nådde Harran, og til ingen nytte. Harran er langt, langt nord for veien til Kanaan, og er ikke den normale veien å gå fra sumerernes Ur til Kanaan. Først i Harran får Abraham kallet fra Gud om å dra ut fra sitt land. Han har altså ennå ikke gjort det. Hans far tok ham bare med vekk et lite stykke fra Ur, byen hvor han tydeligvis fikk problemer.

Harran, sier lokale turistbrosjyrer, var den første byen som ble bygget etter vannflommen.

Byen utviklet seg og ble et av de viktigste sentra i det annet årtusen f.Kr. altså på Abrahams tid og senere. Fra denne tid var det et undervisningsmiljø der, og en kryssvei mellom sør og nord. Abraham sies det, i to utenombibelske skrifter, underviste bl.a. egyptere i astronomi, Assyrerne som besatte byen senere, har lagt igjen syblige rester etter verdens eldste universitet. Her ble det undervist i astronomi, matematikk og fysikk. Og her gjemte den assyriske kongen seg, etter at Ninive ble ødelagt. Universitetet eksisterte også i muslimsk tid, men ble ødelagt fullstendig av Djengis Khan.

Den kaldeiskes svigersønnen til Nebukadnesar, den senere kong Nabonides (far til Belsasar), var fra Harran.

Mange er overasket over at det har vært så lite utgravninger i Harran. Her er det mer å finne om Bibelens patriarker. Det samme gjelder utrolig mange steder i området som ligger der og venter på å bli undersøkt. Det er i dette området vi kan finne flere spor etter en svært omtalt mann for ettertidenens folkeslag og troende: Abraham. ”I din ætt skal alle jordens slekter velsignes”. Historien bekrefter profetiens oppfyllelse. Jesus kom i hans ætt og gav evig frelse til alle folkeslag.

Skrevet af Elin H. Berglund

Artiklen er bragt med tilladelse af tidsskriftet "Mens Vi Venter".