Udskriv denne side

Video oversigt - Johannes Åbenbaring

Forstå Guds sidste budskab til  Jorden. Pastor Bohr undersøger omhyggeligt  Åbenbaring 14: 6-12 sætning efter sætning.

Hvad er det evige evangelium?
Hvad menes der med “Hans Doms Time”?
Hvad er vinen i Babylon?
Hvad menes der med “De Hellighes Udholdenhed”?
Hvem er dyret og hvad er hans billede og mærke?

I denne serie vil pastor og teolog Stephen Bohr gennemgår følgende emner:

1.  Ti Fakta om Åbenbaring kap. 14
2.  Hvad er det evige evangelium?
3.  Begyndelsen til visdom
4.  Hvordan kan vi herliggøre Gud
5.  Timen for Guds dom
6.  Fundamentet for den sande tilbedelse
7.  Mysteriet: Babylon den Store
8.  Babylons Afskyelige Vin
9.  Babylons Beskidte Utugt
10.  Dyret fra Havet i Åbenbaringnsbogen
11. Dyret fra Jorden i Åbenbaringsbogen
12. Dyrets Billede
13. 666: Dyrets tal
14. Dyrets Mærke – Del 1
15. Dyrets Mærke – Del 2
16. Guds Vredes Vin
17. Røgen fra Babylons Torment
18. De Helliges Tålmodighed
19. Guds Bud
20. Jesu tro
21.  Resten af hendes Sæd
22. De 144.000
23. Jesu vidnesbyrd
24. Jordens Høst er  Moden
25. Kom ud af hende mit folk